skip to Main Content

SARA VAFAI-BLOM

Få en snak om recovery – at komme sig fra sindslidelse – og ikke mindst om at være pårørende i recoveryprocesser. Hør om konkrete mennesker, der er kommet sig fra alvorlig sindslidelse, hvad de har været igennem, hvad der har hjulpet og hvad der ikke har hjulpet.

PROFIL

Sara er mor til Emilie, der er kommet sig fra bipolar lidelse, og har skrevet den bog som hun og familien manglede mens Emilie kæmpede. En bog der giver håb. Sara er også psykoterapeut og kultursociolog. Hun har bl.a. arbejdet med udvikling inden for det socialpsykiatriske område og som underviser på professionsuddannelserne.

UDGIVELSER

“Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig”, Wadskjær Forlag 2021

“At føle sig som et menneske” Eva Kragh og Sara Vafai-Blom, artikel i Socialpædagogen nr. 5 2012​

At føle sig som et menneske” Evaluering af socialpsykiatrien i Høje Taastrups psykologprojekt, 2011. Se rapporten her: https://www.ucviden.dk/da/publications/at-f%C3%B8le-sig-som-et-menneske

“To læringsrum og en studerende” Sara Vafai-Blom i “Praktik i Pædagoguddannelsen” Kroghs Forlag 2007

​”Evidens – hævet over enhver tvivl” Sara Vafai-Blom i Social Kritik nr. 104, maj 2004

​”Tænk normalt – og dernæst på handicappet” Sara Vafai-Blom i “Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse”, AKF Forlaget 2003

​”Teenager med handicap” Sara Vafai-Blom, Socialrådgiveren nr. 20, september 1999

​”Ungdom, Udvikling og Handicap”, Else Danø, Kjeld Høgsbro, Birgit Kirkebæk og Sara Vafai-Blom,  Samfundslitteratur 1999

LÆS MERE

Back To Top